Verzuimbegeleiding


Beeldenwerk heeft ruime ervaring in verzuimbegeleiding. Met goede en zorgvuldige verzuimbegeleiding helpt Beeldenwerk langdurig verzuim terug te dringen. Doorgaans vraagt dat eerst om een grondige analyse van zowel de individuele problematiek van de werknemer in kwestie, als die van de organisatie.

Om te komen tot een gerichte, effectieve en duurzame aanpak kijkt Beeldenwerk niet alleen naar werk, werkomgeving en functioneren, maar ook naar eventuele omstandigheden buiten het werk die van invloed kunnen zijn. Indien beleidsmatige en/of bedrijfs(proces)matige aspecten een rol spelen, brengt Beeldenwerk deze in kaart en zal zij voorstellen doen ter verbetering. Vaak is het zo dat bij langdurig, frequent of massaal verzuim meerdere factoren een rol spelen en dan is het van groot belang dat deze goed in kaart worden gebracht.

Verzuimbegeleiding omvat ook reïntegratiebegeleiding van individuele werknemers. Wilt u weten wat Beeldenwerk voor u kan betekenen, neem dan contact op met Janine Molier, BIG-geregistreerd bedrijfsarts.

Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login