Coaching


Beeldenwerk coacht individuele werknemers bij vraagstukken op werk- en levenspad. Sommigen lopen vast in hun werk of loopbaan, anderen hebben (daarnaast) privé een hoop te verwerken. Het kan ook zijn dat je meer inzicht wenst in jezelf (wat wil ik, wat kan ik, wat past bij mij?) of in je houding en handelen (waarom doe ik zoals ik doe en hoe verander ik?). Daartoe ben je op zoek naar iemand met een echt luisterend oor. Iemand die jou begrijpt, je helpt je vraag helder te krijgen en je handvatten geeft om weer verder te gaan, in een richting die echt bij jou past.

Beeldende werkvormen

Met name als je het moeilijk vindt om je gevoelens onder woorden te brengen biedt Beeldenwerk uitkomst. Beeldende werkvormen helpen je om je gemakkelijker te uiten, inzicht te verkrijgen in de kernvraag en die ook werkelijk te doorvoelen. Dat biedt op zijn beurt weer mogelijkheden voor oplossingen die jou echt verder helpen. Beeldenwerk maakt gebruik van de volgende beeldende werkvormen bij coaching:

• Foto- en ander beeldmateriaal
• Tekensessie: ‘Verbeeld je wensdroom/werkdroom’
• Collage met verschillende materialen: ‘Beeld je leven uit’

Coaching kan uiteraard ook plaatsvinden in de vorm van (alleen) gesprekken.

Procedure

Een intake duurt 1 tot 1,5 uur. Tijdens de intake kijken we of er een klik is en bespreken we wat Beeldenwerk voor jou kan betekenen. In een plan van aanpak geeft Beeldenwerk aan hoe de verdere coaching eruit kan gaan zien. Deze kan variëren van 1-2 gesprekken tot een coachtraject van 10 gesprekken of meer, afhankelijk van de behoefte en vraagstelling.

Beeldenwerk biedt alleen maatwerk en coacht alleen in een vorm die bij je past. Pas als wij beiden ons daarin kunnen vinden start de eigenlijke coaching.

Meer weten?

Download hier de brochure voor individuele coaching. Meer informatie over de tekensessie, die onderdeel kan uitmaken van een coachtraject maar ook los kan worden gevolgd, vind je in de brochure Waar sta je nu en over 5 jaar?. Voor vragen, verdere informatie of het maken van een afspraak neem contact op met Janine Molier.

Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login