Profiel


Als bedrijfsarts begeleid en adviseer ik werkgevers en werknemers al bijna 30 jaar bij verzuim en re-integratie en arbeidsgerelateerde vraagstukken, afkomstig uit uiteenlopende branches en organisaties. In mijn laatste (loondienst) functie als hoofd interne arbodienst heb ik ervaren hoe het is om zelf leiding te geven, om deel te nemen aan het managementteam en heb ik geleerd hoe management van een (grote) organisatie denkt, voelt, en handelt. Onder mijn leiding is het arbo- en verzuimbeleid verder ontwikkeld en, – met goed resultaat – in praktijk gebracht.

Mijn eigen 60 jaar levenservaring in relatie(s), gezin met nu studerende dochter, werk en eigen gezondheidsproblematiek, is voor mij een goede leerschool geweest en dat is het nog steeds. Ook door deze eigen ervaringen kan ik mij bij menig probleem waar mijn klant zoal tegenaan loopt, goed voorstellen wat dat betekent voor hem of haar.


Opleiding

  • Studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Specialisatie arbeids- en bedrijfsgeneeskunde CORVU IV (voorloper NSPOH), gerregistreerd tot dec 2021

Ik heb indertijd bewust gekozen voor dit vak vanwege meerdere redenen. Ten eerste omdat ik mij (bij gezondheidsklachten) graag verdiep in álle factoren die van invloed kunnen zijn bij een gezondheidsprobleem, en dit niet alleen vanuit een medische invalshoek wil bekijken. Ten tweede omdat ik liever preventief dan curatief bezig ben (liever de oorzaak aanpakken dan het symptoom bestrijden). Werk is een belangrijke bezigheid in het leven van de mens en dus een belangrijke factor; ik wilde mij dan ook speciaal verdiepen in arbeidsgeneeskunde.

  • De driejarige opleiding toegepaste integrale psychologie (ITIP).

Tijdens deze opleiding leerde ik ook zelf mijn eigen weg kennen. Het geleerde komt in mijn werkwijze tot uitdrukking. Ik heb in de loop der jaren geleerd en ervaren dat gedragsaspecten bepalend zijn voor iemands houding en handelen.

  • De tweejarige opleiding creatieve handvaardigheden (SKE).

Door zelf ook beeldend bezig te zijn heb ik mijn talenten verder (her)ontdekt en gemerkt hoe (goed) beeldend werken helpt bij het proces van eigen ontwikkeling op je levens- en werkpad. Verder is het een geweldige manier om tot jezelf te komen en te ontspannen.

  • Masterclass 'Integraal verzuimmanagement voor bedrijfsartsen' van Falke & Verbaan.

Vooral het gedragsmodel bij ziekteverzuim heb ik daarmee verder ontwikkeld en toegepast op de bedrijven waar ik als bedrijfsarts werk.

Curriculum vitae

> Download hier mijn curriculum vitae als bedrijfsarts.

> Download hier mijn curriculum vitae op creatief gebied.

 

Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login