Poortwachter


Met Beeldenwerk voldoet u aan de wettelijke eis om een BIG-geregistreerd bedrijfsarts in te schakelen bij ziekteverzuim. Een geregistreerd bedrijfsarts is bovendien bevoegd om medische informatie – na toestemming van werknemer – op te vragen bij behandelaars, naar hen te verwijzen of overleg met hen te voeren.

Concrete Poortwachterdiensten:

  • Adequate dossieropbouw ten behoeve van het UWV
  • Opstellen en/of bijstellen probleemanalyse
  • Advies over plan van aanpak of de bijstellingen daarvan
  • Advies over inzet interventies 1e en 2e spoor re-integratie (outplacement)
  • Verwijzen naar behandelaars bij arbeidsrelevante gezondheidsproblemen
  • Informatie opvragen bij – en overleg voeren met – behandelaars
  • Completeren dossier voor WIA aanvraag, waaronder het medisch dossier
  • Second opnion over arbeids(on)geschiktheid voor werk
  • Advies over passendheid van werk
  • Advies over wel/geen bezwaar maken tegen beslissingen UWV

Beeldenwerk beschikt over een eigen spreekuurlocatie in Amsterdam Osdorp.

Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login