Beeldenwerk inhuren


Voor werkgevers

Beeldenwerk is flexibel inzetbaar. We spreken onderling af wat u nodig heeft. Contracten met of zonder vaste uren: u schakelt Beeldenwerk alleen in wanneer u dat wilt. Een voordeel hiervan is dat een nul-urencontract met Beeldenwerk mogelijk is. Hierdoor heeft u geen vaste kosten; alleen de werkelijk bestede uren worden gefactureerd. Op deze wijze voldoet u (als werkgever) echter wél aan de wet om zich voor ziekteverzuim door een geregistreerde bedrijfsarts te laten bijstaan. Beeldenwerk beschikt over een eigen spreekuurlocatie; huurt u Beeldenwerk in, dan is gebruik van de ruimte altijd bij de prijs inbegrepen.

Na een kennismakingsgesprek stelt Beeldenwerk een offerte op. Een getekende offerte geldt als opdrachtovereenkomst. Zie voor model opdrachtovereenkomst en voorwaarden de website van Zelfstandig Bedrijfsartsengenootschap (ZBG), waar Beeldenwerk bij is aangesloten. Wilt u weten welke tarieven Beeldenwerk hanteert, neem dan contact op met Janine Molier.


Voor werknemers en particulieren

Indien het aan beide kanten klikt en u besluit om gebruik te maken van Beeldenwerk, maken we in onderling overleg afspraken over het aantal vervolgsessies, de duur van elke sessie (doorgaans 1 à 2 uur) en de kosten. Daarvoor hanteert Beeldenwerk de volgende tariefstructuur:
 
Particulier:

Naar vermogen afhankelijk van uw inkomsten in onderling overleg, met een minimum van 25 euro per sessie. Er zijn mogelijkheden voor een PGB-budget via het UWV in geval van een uitkeringssituatie (WW, WAO/WIA, WAJONG, Bijstand).
 
Werknemers:

Na de intake stelt Beeldenwerk een offerte op met daarin het te bereiken doel, het aantal sessies en de kosten). Wilt u weten welke tarieven Beeldenwerk hanteert, neem dan contact op met Janine Molier-Bloot.

Beeldenwerk
Janine Molier-Bloot
janine@beeldenwerk.nl
06 33 617 681
Admin Login